Projects

These are some informations about on-going projects:

 • Güç Sistemleri için Web Tabanlı Şebeke Kısıtlılık Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi, 2017-2018, (Danışman.)
  • Project Type: EPRA
  • Project Duration: 12 months (2020-2021)
 • Güç Sistemleri için Web Tabanlı Şebeke Kısıtlılık Analiz Yazılımı Geliştirme Projesi, 2017-2018, (Danışman.)
  • Project Type: EPRA
  • Project Duration: 12 months (2020-2021)
 • Hibrit Durum Kestirimi Algoritması Geliştirilmesi (Development of Hybrid State Estimation Algorithm), 2020-2021, Yürütücü (PI).
  • Project Type: ASELSAN
  • Project Duration: 12 months (2020-2021)
 • Merkezi Mikro Şebeke Kontrol Sistemi ve Saha Birimi Geliştirilmesi (Developing a Centralized Micro Grid Controller and Field Remote Unit)
  • Project Type: ENERJISA
  • Project Duration: 24 months (2019-2021)
 • Electromagnetic launcher: Phase 4
  • Project Type: ASELSAN
  • Project Budget: -
  • Project Duration: 9 months
 • Wireless power transfer
  • Project Type: TUBITAK 1001
  • Project Budget: 380.000 TL
  • Project Duration: 24 months
 • Integrated modular motor drive system (IMMD)
  • Project Type: TUBITAK 3501
  • Project Budget: 177.000 TL
  • Project Duration: 26 months
 • Arçelik collaboration
  • Project Type: ARÇELİK
  • Project Duration: 33 months
 • METU as a Smart Campus
  • Project Type: USTDA, USA Trade and Development Agency
  • Project Budget: $830.000
  • Project Duration: 18 months
 • PCB motor
 • Axial flux PM motor
 • Gimbal linear motor
  • Project Type: ASELSAN
 • Multiphase axial flux PM motor
 • Model predictive control of an induction motor with fault detection

Completed Projects

 • Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi (Development of Decision Support Methods for Restoration in Earthquake-Damaged Medium Voltage Electrical Distribution Networks), 2018-2020, Yürütücü (PI)
  • Project Type: TÜBİTAK 1001
  • Project Duration: 24 months
 • Mevcut Güç Akışı Ölçüm Cihazlarını Hesaba Katarak Belirlenmiş Artıklık Endeksine Göre Optimum Fazör Ölçüm Ünitesi Yerleştirme Metodu Geliştirilmesi (Development of an Optimum PMU Placement Method with respect to a Pre – Determined Redundancy Index Considering Installed Power Flow Measurements), 2015-2017, Yürütücü (PI).
  • Project Type: TÜBİTAK 3501
  • Project Duration: 24 months
 • Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi Verilerinin İzlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması (Monitoring and Recording Power and Power Quality Data of Low Voltage Distribution System), 2016, Araştırmacı (Researcher).
  • Project Type: TÜBİTAK 1505
  • Project Duration: 24 months
 • Electromagnetic Design and Optimization of a Electromagnetic Launcher Phase 3
  • Project Type: ASELSAN SST
  • Project Budget: 890.000 TL
  • Project Duration: 18 months
 • Electromagnetic Design and Optimization of a Electromagnetic Launcher Phase 2
  • Project Type: ASELSAN SST
  • Project Budget: 392.000 TL
  • Project Duration: 12 months
 • Yerel Analiz Algoritmaları Geliştirilmesi (Development of Local Analysis Methods), 2017-2018, Yürütücü (PI).
  • Project Type: ASELSAN
  • Project Duration: 12 months (2016-2017)
 • Üretim Tesislerinin Dağıtım Şebekesine Bağlantı Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi (Determining Distribution System Connection Criteria for Generation Plants Project), 2017-2018, Yürütücü (PI).
  • Project Type: ENERJISA
  • Project Duration: 12 months (2016-2017)
 • Design of a high performance linear servo actuator and PCB Motor
  • Project Type: ASELSAN MGEO
  • Project Budget: 198.000 TL
  • Project Duration: 12 months
 • Pattern Recognition in Power Systems
  • Project Type: Enerjisa H2020 Project
  • Project Budget: € 2.400.000
  • Project Duration: 12 months
 • Feasibility analysis and design of a 2.5MW direct-drive wind turbine generator
  • Project Type: ASELSAN UGES
  • Project Budget: 87.000 TL
 • Electromagnetic Design and Optimization of a Electromagnetic Launcher Phase I
  • Project Type: ASELSAN SST
  • Project Budget: 397.000 TL
  • Project Duration: 12 months
 • Design and Manufacturing of a Eddy Current Damper for Aerospace Application
  • Project Type: Andar Servo
 • Design and Manufacturing of a Brushless PM Servo Motor
  • Project Type: Andar Servo
 • Design of a superconducting wind turbine prototype
  • Project Type: Newton Fund Mobility Grant
 • Design of modular and fault-tolerant generators for direct-drive wind turbines.
  • Project Type: TUBITAK 2232